Congrés Mundial d’educació ambiental

Manifeste

“Programa d’acció global en educació per a un desenvolupament sostenible” per Julia Heiss

Presentación e inicio del foro catalán de educación ambiental por Marina Barroso

Conclusions generals


Taula ronda “Criteris de qualitat en projectes d’educació ambiental”

Taula ronda “Quality criteria in environmental education projects”

“Is this a successful project?” per Cristina Junyent

Resum de taula ronda

Taula ronda “L’aigua, un recurs estratègic a l’àrea mediterrània”

“Aquatic Education”

“Exchange and Sharing Platform for Marine Environmental Studies” per Barki Yael

Taula ronda “Una Xarxa Europea d’educació ambiental. Com la podem crear?”

 

“European Environmental Education network How can we build it?” par Elise Ladeveze

Taula ronda “Canvi climàtic per a la sostenibilitat”

 

“Environmental education and climate change: an opportunity to grow the awareness for the environment and care of nature” per Valentina Bergero

“Climate change. What’s that?” per Michelle Joennau

“Climate change and education towards sustainability” per Javier Martín-Vide

Núria Parpal – “Euronet 50/50 max”

Resum de taula ronda

Taula ronda “La ciència ciutadana, connectant l’educació ambiental amb la gestió i la ricerca”

 

“Implicación y ciencia ciudadana para el conocimiento de la biodiversidad” per Dacha Atienza (10MB)

Tomás Diez (60MB)

“Ornitho.cat: convertint centenars de milers d’observacions faunístiques en dades útils per a la ciència i la conservació” per Gargallo Gabriel (30MB)

Resum de taula ronda

Taula ronda “Educació superior i sostenibiltat”

 

Aida Guerra

“Education and Sustainability in highter education: a competence approach” per Mercè Junyent

“Higher education and sustainable development” per Bernard Mazijn

Jordi Segalas

Conclusion de taula ronda

Taula ronda “Les Xarxes d’escoles sostenibles”

 

“Hacia una red de redes europea de escuelas sostenibles” per José Manuel Gutierrez

“Sustainable schools networks” per Jurgen Loones

“Austria‘s largest network for school & environment” per Gunter Pfaffenwimmer

“Escoles Verdes” per Josep Planas

Resum de taula ronda

Taula ronda “Participació”

 

“Experiences of Citizens’ Participation in Environmental Policy-making” per Luigi Bobbio

“Experiences of citizen participation in public policy advocacy” per Marc Pares

“Influence of the social movements in public policies” per Moises Subirana

Resum de taula ronda

Informe final de taula ronda